Blog Image

WaaromSchepping

Waarom Schepping?

De evolutietheorie wordt algemeen geaccepteerd, maar is dat wel terecht? Er zijn tal van aanwijzingen dat het naturalistische wereldbeeld niet klopt. Een alternatieve verklaring is de schepping zoals die in de Bijbel is beschreven. Het doel van Waarom Schepping is om aanwijzingen te presenteren dat de Bijbel als Woord van God betrouwbaar is tot in het kleinste detail. De focus zal liggen op de eerste elf hoofdstukken van de Bijbel. Op dit blog zul je aanwijzingen vinden dat aarde en het heelal jong zijn, dat er een wereldwijde vloed is geweest en dat mensen en dino's samen hebben geleefd, om er maar een paar te noemen.

Nieuwe blog

Waarom Schepping Posted on Mon, July 06, 2015 17:38:38

Deze site komt te vervallen. Ik vind de mogelijkheden die ik bij deze blog heb te beperkt. De oude berichten worden daarom omgezet naar een nieuwe blog. Het nieuwe webadres is WaaromSchepping.wordpress.com. Door het verhoogde gebruikersgemak komen er waarschijnlijk ook vaker nieuwe berichten :-).

Shalom,

-GJLezing over dino’s dit weekend

Waarom Schepping Posted on Tue, March 24, 2015 21:55:31

Als je zaterdag in de buurt van Opheusden bent en je hebt een toegangsbewijs, dan ben je van harte welkom bij mijn lezing over dino’s en onze cultuurgeschiedenis!

Voor meer info, zie www.oorsprong.info


Shalom,

-GJOntstaan van het leven

Biologie Posted on Wed, March 11, 2015 14:02:48

Veel evolutionisten beweren dat het ontstaan van het leven niks met evolutie te maken heeft. Wat een onzin! Als leven niet is ontstaan, kan er natuurlijk ook geen evolutie plaatsvinden. Het ontstaan van het leven ligt aan de basis van de evolutietheorie. Laten we daarom vandaag het ontstaan van het leven eens onder de loep nemen.

Twee mogelijkheden
In feite zijn er maar twee mogelijkheden: leven op aarde is vanzelf ontstaan of het leven is gemaakt. Er zijn van beide mogelijkheden natuurlijk tal van variaties. Wanneer je de details achterwege laat blijven toch alleen deze twee over.

Is leven vanzelf ontstaan?
In de middeleeuwen was de spontane generatie hypothese populair. Men constateerde namelijk bij de juiste ingrediënten leven vanzelf kan ontstaan. Uit een pot graan konden bijvoorbeeld muizen ontstaan, en uit rottend vlees vliegen.

Muizen, zo dacht men, ontstaan spontaan! (1)

Al in de 17e eeuw toonde de Italiaan Francesco Redi (1626-1698) aan dat leven niet vanzelf ontstond. Louis Pasteur (1822-1895) deed dat twee eeuwen later nog eens dunnetjes over: Hij toonde aan dat in gekookt water in een afgesloten fles geen bacteriën en algen “ontstonden”. Hieruit is de wet van biogenesis geformuleerd: leven ontstaat alleen uit leven. Je leest het goed: wet. Een natuurwet, die, net als de wet van de zwaartekracht of de wetten van de thermodynamica, niet gebroken kan worden!

Abiogenesis
Desondanks wordt naarstig gezocht naar een manier om abiogenesis aan het begin van de evolutietheorie te zetten. Je raadt het al: het voorzetsel ‘a-‘ duidt op ‘niet’, dus leven uit niet-leven. Maar wacht eens even! We hebben net vastgesteld dat de wet van biogenesis een natuurwet is, die niet gebroken kan worden. En nu wordt abiogenesis als naturalistische verklaring aangevoerd. Maar als het tegen een natuurwet in gaat, is het dan niet per definitie bovennatuurlijk?

Leven in het lab
In de jaren 1950 maakten Harold Urey en Stanley Miller furore met wat nu bekend staat als het Urey-Miller experiment. Miller en Urey maakten een opstelling waarbij ze de vroege aardatmosfeer simuleerden. In een vonkkamer werd een bliksemschicht door deze atmosfeer geleid. Daarbij ontstonden aminozuren, en aminozuren zijn weer de bouwstenen voor leven!

Opstelling die Urey en Miller gebruikten. (2)

Nou, daarmee is dus bewezen dat leven vanzelf kan ontstaan. Toch?
Niet dus! Er waren namelijk een paar ‘kleine’ problemen met dit experiment. Laten we het experiment eens nalopen en deze problemen benoemen.

1) Het circuit begint rechts onder in het plaatje, boven de ‘heat source’ (warmtebron). Daar zit een vat met water. Het water wordt verwarmd en als waterdamp door het systeem geleid. Miller en Urey deden dit, omdat ze weten dat water de eiwitten die gevormd worden uit aminozuren weer afbreekt. Dit wetenschappelijke feit is al jaren bekend. Toch houdt men bij hoog en laag vol dat leven in een soort oersoep is ontstaan, waar dus veel water aanwezig is.
2) De waterdamp wordt naar de vonkkamer geleid. Daar zaten gassen in die in de vroege aardatmosfeer voor zouden komen: waterdamp, methaan, ammoniak en waterstof (en misschien ook het inerte stikstof, die staat in ieder geval niet in het plaatje erbij). Misschien valt je op dat een sterspeler ontbreekt: zuurstof! Zuurstof doet deze reactie teniet. Met zuurstof erbij ontstaan er geen aminozuren. En zuurstof zou pas gevormd worden uit kooldioxide bij planten. Toch zijn er al zuurstofhoudende ijzerverbindingen gevonden van bijna 4 miljard jaar oud, volgens het gangbare model. Terwijl leven pas 3 miljard jaar geleden is ontstaan. Er zat in die tijd dus zuurstof in de lucht (anders kon het ijzer die zuurstof niet binden). Dat betekent dat zuurstof ook in de vonkkamer moest zitten. Maar zoals gezegd krijg je dan geen aminozuren.
3) Voor de cyclus rond is komen de producten langs een afvangvat (niet in de tekening weergegeven). De producten worden weggehaald uit de vonkkamer, omdat ze anders door de bliksemschichten weer vernietigd zouden worden.
4) De producten die ontstonden zijn zowel links- als rechtsdraaiend. Even een stukje scheikunde: aminozuren hebben een zogenaamd stereocentrum. Dat betekent dat je van bijna elk aminozuur twee spiegelbeelden kunt krijgen. De ene wordt linksdraaiend en de andere rechtsdraaiend genoemd. In levende organismen worden uitsluitend linksdraaiende aminozuren gebruikt. Waarom die voorkeur er is, is seculiere wetenschappers een raadsel. De aminozuren (4 van de 20) die werden gevormd zaten in een mengsel van teer en andere gifstoffen.

Twee spiegelbeelden van aminozuren. De R-groep is voor elk aminozuur anders.

Samengevat: Urey en Miller gebruikten de verkeerde begincondities (het water apart), ze gebruikten de verkeerde reactiecondities (de samenstelling van de vroege atmosfeer), en ze kregen de verkeerde producten! Dit experiment is dus zeker geen manier om leven in het lab te vormen.

En zelfs als ze de goede reactiecondities gebruikten, en de goede producten kregen, dan heb je nog geen leven. Je hebt dan een mengsel van aminozuren. Die moeten nog aan elkaar gekoppeld worden tot eiwitten. Eiwitten moeten de goede aaneenschakeling van aminozuren bevatten, anders zijn ze nutteloos. En zelfs eiwitten zijn nog geen leven. Je hebt namelijk ook nog DNA nodig: suikers! Nu is het zo dat suikers en aminozuren kunnen polymeriseren tot DNA (of RNA) en eiwitten. Maar niet in dezelfde omgeving. De condities voor beide reacties zijn heel verschillend.

De kip en het eiwit
DNA en aminozuren moeten samen aanwezig zijn in leven. Op DNA staat namelijk de genetische code die nodig is om eiwitten te maken. Dat werkt als volgt: eiwitten transcriberen (vertalen) DNA naar RNA. Die RNA streng wordt weer afgelezen en daar worden eiwitten uit gebouwd. Andere eiwitten zorgen ervoor dat het op de goede manier gevouwen wordt. Maar wacht eens even. Als je nu eiwitten nodig hebt om eiwitten te maken, waar komen die eiwitten dan vandaan? Je hebt eiwitten nodig om het DNA af te lezen, maar de code om die eiwitten te maken staat weer op het DNA geschreven. Een kip-en-ei probleem dus!

RNA wereld
Sommige wetenschappers stellen voor dat niet DNA of eiwitten als eerste zijn ontstaan, maar RNA. Dat zijn kortere stukjes genetisch materiaal, waarvan bekend is dat ze als katalysator kunnen dienen. Een katalysator kun je zien als een machientje dat een chemische reactie versnelt. Zonder katalysator zouden aminozuren überhaupt niet tot eiwitten vormen, omdat die reactie gewoon veeeel te langzaam gaat. Zelfs miljarden jaren zijn niet genoeg om van aminozuren tot eiwitten te komen. En de bouwstoffen zijn vaak instabiel, die blijven niet lang bij elkaar plakken in een niet-beschermde omgeving. RNA zou in zeer beperkte mate als zo’n katalysator kunnen dienen, denkt men. Tegenwoordig doen eiwitten het meeste werk in de cel. Het leven zou dus op een of andere manier hebben moeten schakelen van RNA-katalysatoren naar eiwit-katalysatoren. De RNA-wereld is geen hele sterke wetenschappelijke hypothese.

Leven in het lab
Zelfs wanneer je al deze obstakels weet te overkomen en leven in het lab hebt gemaakt, dan heb je alleen nog maar bewezen dat er intelligentie en dure apparatuur voor nodig is om leven te maken!

Panspermia
Men begint steeds meer in te zien dat leven niet zomaar op aarde kan zijn ontstaan. Daarom kijkt men naar andere werelden. Leven zou daar misschien kunnen zijn ontstaan, en dan op de rug van kometen mee hebben gelift naar de aarde. Mars wordt nog steeds als kandidaat gezien (er zijn immers marsmeteorieten op aarde gevonden). Maar elders in het universum heb je dezelfde problemen. Panspermia is geen oplossing van het probleem, je verschuift het alleen naar het onbekende.

Gerichte panspermia
De kans dat leven ergens ontstaat en dan toevallig op aarde terecht komt is astronomisch klein. Daarom hebben sommigen gesuggereerd dat het leven hier is geplant, door buitenaards leven. Francis Crick, één van de ontdekkers van de DNA code, is zo’n wetenschapper. Hij ziet dat er een intelligentie achter moet zitten. Over aliens komt ook nog wel eens een blog. Voor nu volstaat het te zeggen dat er nog nooit enig spoor van intelligent (of niet-intelligent, wat dat betreft) leven is gevonden buiten onze eigen planeet.

Het alternatief
En daarmee zijn we aanbeland bij het alternatief. Als leven niet vanzelf is ontstaan, moet het gemaakt zijn. Intelligent ontworpen, zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat er dus ook een Ontwerper moet zijn geweest. Wie is die Ontwerper, en kun je Hem leren kennen?

Ik geloof dat die Ontwerper niemand minder is dan Jezus Christus. Veel mensen willen daar natuurlijk niets van horen. Vandaar dat ze verwijzen naar aliens als een intelligent ontwerper, of naar (af)goden. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over:

“Want door Hem [Jezus, zie vers 14] zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.” – Kolossenzen 1:16.

Als het leven niet vanzelf is ontstaan, is er dus een Schepper. Die Schepper kun je in de Bijbel leren kennen als Jezus. Hij heeft niet alleen ons en de wereld gemaakt. Hij heeft ons ook nog eens vrijgekocht. Want als Jezus de schepper is, dan klopt ook het Bijbelse scheppingsverslag. En dat betekent dat er door de zonde van Adam een kloof tussen ons (Adams nakomelingen) en God is ontstaan. Jezus heeft met Zijn offer die kloof overbrugd. Hij zorgt ervoor dat we weer terug bij God mogen komen. Dank U Jezus!

(1) Plaatje overgenomen van darwinmuseum.ru
(2) Plaatje door Carny via Wikimedia CommonsEvolutie als scheppingsmechanisme

Bijbel Posted on Thu, March 05, 2015 19:45:45

“God is toch almachtig? Dan kan Hij ook evolutie hebben gebruikt als manier van scheppen!”

Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak ik deze reactie, of iets in die lijn, heb gehoord. Laten we vandaag deze vraag eens wat verder uitpluizen, en kijken naar een aantal manieren hoe evolutie dan in de Bijbel zou passen.

Is God echt almachtig?
Veel trouwe christenen zullen zich wel twee keer bedenken voor ze deze vraag zullen stellen. Natuurlijk is God almachtig. God is God, en er is niets wat Hij niet kan. Een nobele gedachte, maar dat is niet wat ik in de Bijbel lees!

God kan namelijk een heleboel dingen niet. Hij kan niet liegen, bijvoorbeeld (Numeri 23:19, Titus 1:2). God kan niet moe worden (Jesaja 40:28). God kan zich onze zonden niet meer herinneren wanneer Hij er voor kiest ze te vergeten (Jesaja 43:25). Tussen de regels door kun je ook lezen dat God niet kan stoppen met aan je te denken, en dat Hij niet kan stoppen met van je te houden. Ontzettend bemoedigend allemaal!

Kort samengevat: God kan niet tegen Zijn eigen natuur in gaan. Anders gezegd, voor hen die bij hoog en laag beweren dat God alles kan: God kiest ervoor niet tegen Zijn natuur in te gaan.

De vraag moet dus niet zijn “kan God evolutie gebruikt hebben?”, maar “heeft God evolutie gebruikt?”

Evolutie en Gods karakter
Deze gedachte alleen al moet genoeg zijn om iedere poging evolutie en miljoenen jaren in de Bijbel te proppen. Evolutie gaat namelijk volledig in tegen Gods natuur. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende uitspraken over evolutie en Gods karakter:

Evolutie: de zwakken (slechtst aangepaste) individuen en soorten sterven uit.
God komt juist op voor de zwakken (zie Mattheüs 5:5).

Evolutie: de dood is het ‘scheppende middel’, waardoor nieuwe soorten kunnen ontstaan.
God: de dood is de laatste vijand die wordt verslagen (1 Korinthe 15:26, Openbaring 20:14).

Evolutie: De ‘schepping’ heeft miljoenen jaren geduurd en duurt nog steeds voort.
God zegt zelf dat Hij de hemel en aarde in 6 dagen heeft gemaakt (Exodus 20:11).

Wanneer je dus beweert dat God niet in 6 dagen, maar in de loop van miljoenen jaren heeft geschapen, noem je God dus eigenlijk een leugenaar. En we hadden net geconstateerd dat God niet kan liegen! Op z’n minst zou je hier een kleine geloofscrisis aan over moeten houden.


Beweren dat God een versimpeld verhaaltje heeft gesproken omdat de Israëlieten destijds evolutie niet begrepen zouden hebben is net zo onhoudbaar. De evolutietheorie wordt al aan jonge kinderen uitgelegd. Waarom zouden volwassenen in die tijd het dan niet hebben kunnen begrijpen? Er zijn ook al vanuit de oudheid variaties van de evolutietheorie bekend bij de Grieken, Romeinen en Chinezen.

Evolutie in de Bijbel
Desondanks proberen veel christenen toch evolutie en miljoenen jaren in de Bijbel te proppen. ‘Proberen te proppen’, zeg ik opzettelijk, want je hebt heel wat kunstgrepen nodig om evolutie en miljoenen jaren met de Bijbel in overeenstemming te brengen. Toch zijn er er verschillende pogingen gedaan. Hier volgt een overzichtje van de meest voorkomende compromistheorieën, wat ze inhouden en waarom ze niet werken. De (vaak bekendere) Engelse term noem ik voor het gemak ook maar even.

Hiaattheorie (gap theory)
De theorie: Deze theorie beweert dat er een tijdsgat bestaat tussen Genesis 1:1 en 1:2, waarin de miljoenen jaren passen. In die tijd zou een ras (of rassen) van mensen zonder ziel de aarde hebben bevolkt, en zou ook Lucifer gevallen zijn. God oordeelde de wereld met een vloed, de wateren waarover Genesis 1:2 spreekt.
Argumenten: De argumenten die worden aangehaald voor deze theorie zijn onder andere dat in de Engelse King James vertaling ‘replenish’ (hervullen) staat wanneer het over Gods scheppingswerk gaat. De Hebreeuwse woorden voor ‘woest en ledig’ (tohu wavohu, vers 2) komen in de Bijbel verder ook voor als het gaat om het woeste en lege land na Gods toorn (Jeremia 4:23). Voor de val van Lucifer en ‘Lucifers vloed’ in deze periode worden een aantal verzen aangehaald die over de zondvloed gaan, zoals 2 Petrus 3.
Weerlegging: God verklaart aan het einde van dag 6 dat alles ‘zeer goed’ was. Dit heeft zo ongeveer de betekenis van ‘perfect’. Zou God werkelijk zeggen dat Zijn schepping perfect was als Zijn mooiste engel al gevallen was?
Vanuit het Hebreeuws is ook duidelijk dat deze theorie niet werkt. Genesis 1:2 is een bijzin van 1:1. Er is grammaticaal gezien geen ruimte tussen deze verzen. Woest en leeg hoeft ook niet perse naar een verwoesting te verwijzen. Als allegorie een Word document: wanneer je een nieuw document opent is het leeg, onbeschreven. Als je vervolgens een tekst typt en die weer uitwist is het document ook leeg. Woest en leeg hoeft dus niet ‘verwoesten leeggemaakt’ te betekenen (maar dat kan wel).
Voor de fossielen wordt verwezen naar de vloed van Lucifer. Maar als je de aardlagen en fossielen toewijst aan zo’n hypothetische, wereldwijde vloed, dan heb je helemaal geen miljoenen jaren meer nodig! Het idee voor miljoenen jaren komt juist uit de afzettingssnelheid van sedimenten.

Dag-tijdperktheorie (day-age theory)
De theorie: De dag-tijdperktheorie stelt dat de scheppingsdagen geen letterlijke dagen van 24 uur waren, maar lange tijdperken.
Variant: de eerste drie scheppingsdagen duurden een onbepaalde tijd, omdat de zon er nog niet was en die bepaalt de lengte van een dag.
Argumenten: In 2 Petrus 3:8 staat dat bij God een dag is als 1000 jaar.
Weerlegging: De tekst uit 2 Petrus gaat helemaal niet over de schepping, maar over hoe lang het duurt tot de wederkomst van Jezus. Daarbij wordt dit vers maar half geciteerd: bij God is een dag als 1000 jaar, en duizend jaar is als één dag. Dit principe heft zichzelf eigenlijk op, want je kunt vanuit dit vers ook de andere kant op redeneren. En zelfs als een dag 1000 jaar was, dan kom je op een scheppingsweek die 6000 jaar heeft geduurd, niet 14 miljard jaar. En als we de proponenten van deze theorie in alles gelijk geven, dan heb je nog het probleem dat de planten op dag 3 werden geschapen, en vogels en insecten pas vanaf dag 5. Planten hebben dieren nodig voor de voortplanting, het bekendste voorbeeld zijn de bijen die hun nectar uit bloemen halen en in ruil daarvoor stuifmeel meenemen.

Planten kunnen best 2 dagen zonder insecten, maar geen 2000 of 2 miljoen jaar. (1)

Over de precieze lengte van een dag in Genesis 1 wordt hevig gediscussieerd. Dag kan namelijk, afhankelijk van de context, verschillende dingen betekenen. Dat werkt in het Nederlands ook zo: in de dagen van mijn grootvader duurde het 2 dagen om gedurende de dag van Eindhoven naar Amsterdam te reizen (nou ja, ik noem maar iets). De eerste ‘dagen’ verwijst naar een tijdperiode, de tweede naar een periode van 24 uur en de derde naar het lichtdeel van een periode van 24 uur. Welke van deze drie betekenissen je ‘dag’ meegeeft hangt af van de context.
Zo ook in Genesis 1. Daar wordt ‘dag’ altijd genoemd samen met een nummer, ‘avond’ en ‘ochtend’ en eenmaal met ‘nacht’. In de rest van de Bijbel kom je deze combinaties bijna uitsluitend tegen als het gaat om letterlijke dagen. Er zijn twee uitzonderingen, een profetische en een poëtische tekst. In geen enkele van die letterlijk honderden keren dat ‘dag’ voorkomt in de Bijbel in combinatie met een getal, ‘avond’, ‘ochtend’ en/of ‘nacht’ wordt er aan getwijfeld of het wel om een letterlijke dag gaat. Waarom zou je er dan wel aan twijfelen in Genesis 1? De enige reden is omdat een aantal atheïsten heeft besloten dat de aarde ouder zou zijn dan de Bijbel beweert.
Omdat in Genesis 1:5 God het licht dag noemt en het duister nacht, zijn dag en nacht niet gedefinieerd aan de hand van de zon. Zouden de dagen dan langer kunnen zijn dan 24 uur, gezien dagen nu gedefinieerd worden aan de hand van de zon (die er pas vanaf dag 4 was)? De tekst zelf wijst niet die kant op. En dat is ook helemaal niet nodig. De reden om lange tijdsperioden in Genesis te plaatsen is mede door de ouderdom van het heelal, bepaald aan de hand van sterrenstelsels. Maar die sterrenstelsels bestaan uit sterren, en sterren zijn zelf op dag 4 geschapen! Daarmee vervalt de noodzaak om lange tijdsperioden in de scheppingsdagen te lezen als je uitgaat van deze dag-tijdperkhypothese.

Kadertheorie (framework hypothesis)
De theorie: Volgens de kadertheorie zou Genesis 1 een literair (lees: poëtisch) kader zijn waarin vooral op de theologische kant van het verhaal (God als schepper van alles) wordt gewezen, en die je vooral maar niet als historisch verslag moet zien.
Variant: De zes dagen zouden niet scheppingsdagen zijn, maar ‘uitlegdagen’, waarin God aan Mozes op de berg vertelt over Zijn scheppingswerk.
Argumenten: Vanuit de Bijbel zijn er zover ik weet geen argumenten voor deze theorie (misschien ergens een vage verwijzing naar 2 Petrus 3:8). De theorie stelt dat, omdat Genesis wordt toegeschreven aan Mozes, God dit aan Mozes gedicteerd heeft.
Weerlegging: De Hebreeuwse tekst laat er geen twijfel over bestaan dat het hier om een prozaïsche tekst gaat, een verslag. De verhalende vorm (waw-consecutivum) wordt in heel Genesis 1 gebruikt. Dat betekent dat het eerste werkwoord in een perfectum vorm staat, en de rest van de werkwoorden in een imperfectum met het Hebreeuwse woord voor ‘en, maar, toen, etc.’ (we’) ervoor. Proza zegt natuurlijk niets over de betrouwbaarheid of het waarheidsniveau van een tekst, enkel dat deze tekst niet als poëzie is bedoeld.
Over de herkomst van Genesis zal ik in de toekomst vast nog wel eens iets schrijven. Voor nu volstaat het de kleitablettenhypothese van Wiseman even te noemen. Hoewel deze theorie niet waterdicht is geeft het wel op een elegante wijze weer hoe je Genesis historisch kunt duiden. Wiseman stelde dat Genesis een verzameling is van een serie kleitabletten die later door een redacteur (Mozes) tot één boek zijn geschreven. Opmerkelijk is dat in de Bijbel zelf nooit Genesis met Mozes in verband wordt gebracht. Wanneer Jezus bijvoorbeeld in gesprek is met zijn discipelen verwijst Hij vaker naar Mozes (“Mozes heeft jullie geleerd dat…”). Het gaat dan altijd om teksten uit Exodus, Leviticus, Numeri of Deuteronomium.
Dat de dagen in Genesis 1 uitlegdagen zouden zijn is op z’n best een zwak argument. Waarom zou Mozes daar dan niet naar verwezen hebben? “Op dag 1 legde God uit dat…” Nee, in plaats daarvan lees je in Exodus, wat wél toegeschreven wordt aan Mozes, dat God zegt dat Hij in 6 dagen de hele kosmos geschapen heeft.

Theïstische evolutie (theistic evolution)
De theorie: Aanhangers van theïstische evolutie beweren dat God de evolutie in werking heeft gezet, en zich verder heeft teruggetrokken en gewoon alles op z’n beloop gelaten.
Variant: Progressieve creatie (progressive creation) stelt dat God zich actief met Zijn schepping heeft bezig gehouden door evolutie te sturen.
Argumenten: Evolutie wordt gezien als feit, daar kan men niet om heen. Toch is men christelijk opgevoed en wil men niet het geloof vaarwel zeggen. De tussenweg is om evolutie als Gods scheppingsmechanisme te zien.
Weerlegging: Zoals we aan het begin van deze blog hebben gezien gaat evolutie tegen het karakter van God in. Stellen dat God de evolutie gebruikt zou hebben als scheppingsmechanisme is, en ik benadruk het nog maar eens, God een leugenaar noemen.

Gemeenschappelijke factor
Er zijn nog andere variaties en kunstgrepen. Dit zijn de meest voorkomende en vaak de hardnekkigste. Hoewel ze allemaal op een andere manier proberen om de Bijbel met evolutie in overeenstemming te brengen hebben ze allen één ding gemeen: het is steeds de Bijbel die moet worden aangepast!

De wetenschappelijke kennis verandert voortdurend en in hoog tempo. Mijn studieboeken die ik aan het begin van mijn universitaire studie heb moeten kopen dienen nu enkel als boekenkastvulling of deurstopper, omdat de kennis die er in staat verouderd is. De Bijbel is onveranderlijk (en wordt daarom ook als onwetenschappelijk gezien omdat je de Bijbel niet aan kunt passen). Het onveranderlijke wordt dus steeds aangepast naar het veranderlijke. Onderstaande plaat van Answers in Genesis geeft dit punt mooi weer.


De duivel trok in Eden Gods woorden al in twijfel (“Heeft God echt gezegd dat…”). Aanhangers van bovenstaande compromis-theorieën doen eigenlijk hetzelfde als Eva destijds, ze stellen Gods woord ondergeschikt aan het woord van anderen (de satan in het geval van Eva, de mensen in het geval van compromistien – is dat een woord? Nou ja, nu wel :-)).

Hellend vlak
Door een compromis te sluiten tussen de Bijbel en de evolutietheorie begeef je je op een hellend vlak. Nu worden alleen de eerste elf hoofdstukken van Genesis nog maar als symbolisch opgevat (schepping-zondeval-zondvloed-toren van Babel), omdat dat niet kan volgens de huidige wetenschappelijke kennis. Maar denk eens na, wat kan nog meer niet? Een zee die opensplijt, waar een heel volk doorheen trekt? Een profeet die drie dagen in de buik van een vis zit? Een maagdelijke geboorte? Opstanding uit de doden? Als je Genesis ontkent, heb je geen reden om al die andere wonderen niet ook te ontkennen.

Daarbij haal je met het ontkennen van Genesis ook de noodzaak voor het kruis weg. Want Jezus is gekomen om de gevolgen van de zondeval teniet te doen. Hij droeg aan het kruis precies die dingen die in de wereld zijn gekomen bij de zondeval: doornen, naaktheid, lijden, bloedvergieten en dood. Als evolutie waar is, was er al lijden en dood vóór Adam. Dan is de dood dus ook geen straf op de zonde, en dan had Jezus dus ook niet die straf hoeven dragen.

Anders gezegd: Als de zondeval niet letterlijk waar is, had Jezus ook geen letterlijke kruisdood hoeven sterven. Daarmee maak je het offer van Jezus dus eigenlijk inhoudsloos. Genesis is geen bijzaak bij het evangelie, Genesis is het fundament ervan!

Shalom,

-GJ

(1) Bron afbeelding: Debivort via Wikimedia CommonsBomen zijn relaxed!

Geologie Posted on Mon, February 23, 2015 15:40:47

Bomen halen de evolutietheorie onderuit!

Hoe oud wordt een boom? Tja, wat is dat nu weer
voor vraag, zul je denken. Sommige bomen leven maar een paar jaar voor ze
gekapt worden, anderen staan al tientallen jaren op het marktplein van een pittoresk Brabants dorpje.

Deze kastanjes staan sinds 1957 aan de markt in Oirschot

De beuk bij kasteel Bijleveld in Oirschot stamt uit omstreeks 1840

En van sommige bomen wordt geschat dat ze duizenden jaren oud kunnen zijn. Maar heb je wel eens gehoord van een boom die miljoenen jaren oud is?

Polystrate fossielen
De meeste fossielen liggen netjes in een bepaalde aardlaag. Deze worden door evolutionisten als argument aangevoerd voor lange tijden: de aardlagen duren lang om te vormen, en als je in een bepaalde laag een bepaald fossiel tegenkomt, dan weet je dat die zo-en-zo lang geleden geleefd heeft.

Maar niet alle fossielen luisteren naar wat evolutionisten graag willen. Zo zijn er ook zogenaamde polystrate fossielen, van het Griekse poly = veel en strata = aardlagen. Dit zijn fossielen die dwars door meerdere aardlagen heen steken, zoals de boom op de foto hieronder.Polystrate boom (Foto: Michael C. Rygel via Wikimedia Commons)

Dit soort bomen vormt een probleem voor het idee van een oude aarde. Veel evolutionisten beweren dat een polystrate boom op die plek gegroeid is. Maar als deze aardlagen langzaam vormen, in de loop van miljoenen jaren, moet deze boom hier dan ook miljoenen jaren op dezelfde plek gestaan hebben. Bij de boom op de foto kun je nog wortels zien, maar de meeste van deze polystrate fossielen hebben helemaal geen takken of wortels meer, ze zijn volledig gestript. En daar komt nog eens bij dat verschillende van die bomen op z’n kop staan. Dan kunnen ze dus nooit op die plek gegroeid hebben.

Alternatieve verklaring
Als de bomen niet in de loop van miljoenen jaren langzaam versteend zijn, is er maar één alternatief: namelijk dat het snel moet zijn gebeurd. Bijbelgetrouwe christenen verwijzen hierbij direct naar de zondvloed. Door het oprukkende water werden de bomen uit de grond gerukt en meegevoerd. In kalmere wateren raakten de bomen verzadigd met water en zonken naar de bodem, of werden direct begraven onder sedimenten. Dit kun je vandaag de dag ook zien in Spirit lake, een meer dat bij de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 in de Amerikaanse staat Washington vol met bomen kwam te liggen. Die bomen zogen zich vol water, zakten rechtop naar beneden en zonken daar vervolgens in de modder en andere sedimenten. Niet in de loop van miljoenen jaren, maar in korte tijd.

Rechtop drijvende boomstammen in Spirit lake na de uitbarsting van Mount St. Helens

Platgedrukt
Dat fossilisatie een snel proces is zal ik in een latere post nog wel bespreken. Maar omdat we het nu toch over bomen hebben, een kort excurs. Versteend hout kom je overal ter wereld tegen. Ik heb ook een stukje van een versteende tak in mijn eigen collectie:


Wat je misschien opvalt aan dit stuk hout is dat het niet mooi rond is, maar eerder ovaal. De tak is platgedrukt. Dit vind je terug bij kleine en bij grote stukken versteend hout. Nu is hout van zichzelf best stevig. Je kunt er tenslotte complete huizen van bouwen. Er is dan ook veel kracht voor nodig om een stukje hout te vervormen. Die kracht wordt gevormd door het gewicht van water en sedimenten dat zich boven deze tak bevond toen het begraven werd – ik geloof tijdens de zondvloed. Dat dit geen miljoenen jaren geduurd kan hebben moge duidelijk zijn. Wanneer het hout al versteend zou zijn voor het werd vervormd zou het gewoon breken. Het hout moest dus nog zacht zijn terwijl er tientallen of honderden meters sediment bovenop gestapeld werden. Een snel proces dus.

Ook niet tussen de lagen
Het idee van miljoenen jaren is hardnekkig. Evolutionisten en christenen die perse miljoenen jaren in de Bijbel willen proppen moeten schoorvoetend toegeven dat de aardlagen waar deze polystrate fossielen in zitten snel gevormd zijn. Daarom kennen ze de miljoenen jaren niet toe aan de aardlagen zelf, maar aan de ‘gaten’ tussen de aardlagen. Er zou dan snel en catastrofaal meters aan sediment worden afgezet, en vervolgens komt er miljoenen jaren later de volgende catastrofe waarbij snel sediment wordt afgezet.

Dit is ook een onhoudbare stelling. Want in de loop van miljoenen jaren blijft het landschap niet onveranderd. Zelfs in de loop van enkele jaren lukt dat niet. Erosie door wind en regen slijten het zachtere gesteente sneller uit dan het hardere. Je zou dus erosieverschijnselen moeten zien tussen twee aardlagen. Maar die zijn er niet. De lagen sluiten naadloos op elkaar aan, met nette, rechte lijnen over het algemeen. Dat is mooi te zien op onderstaande foto van de Grand Canyon.

Geen ruimte voor miljoenen jaren tussen de laagjes! (Foto: Luca Galuzzi – www.galuzzi.it)

Geen evolutie
De miljoenen jaren kun je dus niet vinden in de aardlagen zelf, en je kunt ze niet vinden tussen de aardlagen. Dat betekent dat het hele pakket aan aardlagen in relatief korte tijd moet zijn afgezet. En dat betekent dan weer dat je vanuit de aardlagen geen bewijzen hebt voor evolutie. Biologisch gezien is evolutie onzin, maar daar kom ik later nog wel op terug. Maar laten we evolutionisten het voordeel van de twijfel geven, namelijk dat hun theorie dat organismen steeds complexer worden wel werkt, in tegenstelling tot wat keer op keer wordt waargenomen. Zelfs dan heb je miljoenen jaren nodig om van een ééncellige tot de diversiteit van vandaag de dag te komen. Maar juist die miljoenen jaren ontbreken in de geologische lagen. Evolutie mist dus het belangrijkste ingrediënt: tijd!

Voor wie meer wil
Als je niet overtuigd bent van het belang van polystrate fossielen wil ik je graag naar de onderstaande twee Youtube video’s verwijzen die dit behandelen. Veel kijkplezier!

Shalom,

-GJTwee modellen

Wetenschap Posted on Mon, February 16, 2015 14:41:50

Voor de lezer die nu plaatjes verwacht van Kate
Moss en Rachel Weisz helaas, deze blog gaat over wetenschappelijke modellen.

En nee, dat betekent niet Kate Moss en Rachel
Weisz in een labjas.

Tweedeling
Grofweg kun je in de wetenschap een tweedeling
aanbrengen. De tweedeling tussen experimentele wetenschap en historische
wetenschap.

De laptop waar ik nu mee schrijf, het scherm
waar jij op leest, het horloge aan je pols, de natuurwetten van Newton en Maxwell,
het zijn allemaal voorbeelden van experimentele wetenschap. Wat je onderzoekt
is in het heden, en je onderzoek voldoet aan de vijf criteria van de
natuurwetenschap: voorspelbaar, testbaar, waarneembaar, herhaalbaar en
falsifieerbaar.

Aan de andere kant heb je de historische
wetenschappen als paleontologie, archeologie en geologie. De onderwerpen die je
bestudeert liggen in het verleden. Je kunt vaak geen herhaalbare experimenten
doen. Hoe hard je ook probeert, je kunt een T-rex geen gras of vlees voorhouden om te zien waar zijn
voorkeur naar uit gaat.

Wereldbeeld
Daarom heb je bij historische wetenschap
aannames nodig. Die aannames komen voort uit je wereldbeeld.

Als je gelooft dat alles door evolutie is
ontstaan, dan zie je de bewijzen vóór evolutie. Als je gelooft dat God alles
geschapen heeft, dan zie je de bewijzen voor het Bijbelse scheppingsmodel.

Een voorbeeldje: stel dat we dit bot (een feit)
opgraven:

En na lang onderzoek er achter komen dat het bot
van deze meneer de apatosaurus was:


Dan
kun je globaal gezien op twee manieren naar dit feit kijken. Er zijn eigenlijk
maar twee wezenlijk andere alternatieven:
-God heeft de wereld gemaakt (schepping)
-De wereld heeft zichzelf gemaakt (evolutie)

Over de precieze details kun je natuurlijk nog veel
zeggen, en er zijn ook christenen die beweren dat God evolutie heeft gebruikt
om te scheppen (daarover in een andere post meer), maar laten we ons tot deze
twee modellen beperken. Je kunt dus met twee verschillende brillen op naar dit
feit kijken: de atheïstische evolutiebril of de christelijke Bijbelse bril:

Toen
ik dit geweldige zelfportret maakte had ik nog geen baard, maar ik ben vooralsnog
te lui geweest om mijn plaatjes aan te passen 🙂

Het probleem is dus niet dat er verschillende
feiten zijn, sommige die wijzen op schepping en andere die wijzen op evolutie.
Nee, het is eerder dat alle feiten
zowel wijzen op schepping en evolutie
(of in elk geval in beide modellen passen), maar dat de uitleg van die feiten
afhangt van welke bril je op hebt.

De (atheïstische, bij mijn weten) auteur Sir
Arthur Conan Doyle had dit ruim 100 jaar geleden al begrepen. In één van zijn
Sherlock Holmes verhalen schreef hij:

“Indirect bewijs, mijn waarde Watson, is
een bedrieglijk iets, (…) het mag rechtstreeks schijnen te wijzen op een
bepaalde zaak, maar als je je standpunt maar een klein beetje verschuift, kan
het zomaar even rechtstreeks naar iets totaal anders wijzen. (…) Er is
nauwelijks iets meer misleidend dan een onmiskenbaar feit.”

Bekijk het eens van de andere
kant

De bril die je op hebt bepaalt dus welke conclusie je
trekt. De kans is groot dat je je hele leven lang al met dezelfde bril op hebt
rondgelopen, zonder te weten dat je die op hebt. Probeer het eens van de andere
kant te bekijken. Verander eens van bril. Ik heb beide brillen opgehad, en ben
tot de conclusie gekomen dat de Bijbelse bril het beste beeld geeft. Waarom?

Weet je nog die vijf criteria van de wetenschap? Eén daarvan is ‘voorspelbaar’.
Vanuit het Bijbelse wereldbeeld en vanuit het atheïstische wereldbeeld kun je
voorspellingen doen over deze wereld. De voorspellingen van het Bijbelse model
blijken keer op keer te kloppen met de waarnemingen, die van het
evolutiemodel… niet. Maar ook dat is onderwerp voor een andere post.

Bedankt voor het lezen, en voor de lezers die niet zijn afgehaakt, toch maar
een plaatje van Rachel Weisz in een labjas.


Shalom,

-GJEr komt geen eind aan het aantal boeken…

Schepping en zondvloed Posted on Fri, February 06, 2015 14:56:53

Er komt geen eind aan het aantal boeken dat verschijnt. Deze uitspraak zou zo door een tijdgenoot van ons gedaan kunnen zijn. Maar de persoon van wie deze uitspraak is leefde 3000 jaar geleden in Israël.

Koning Salomo had aan het eind van zijn leven veel wijsheid vergaard en gaf die ook door in de boeken Hooglied, Spreuken en Prediker. In Prediker 12:12 waarschuwt hij dat er vele boeken verschijnen en dat veel studeren vermoeiend is.

Misschien is dat nog wel extra het geval als het gaat over apologetiek, de rationele geloofsverdediging. Want behalve alle nieuwe boeken die jaarlijks verschijnen zijn er ook tal van oude werken die nog ontzettend actueel zijn, zoals de werken van kerkvaders als Augustinus, Hiëronymus en Basilius. Of de Summa Theologica van Thomas van Aquino. En wat te denken van 19e en 20e eeuwse christenen als G.K. Chesterton of C.S. Lewis?

Een kleine greep uit mijn eigen bibliotheek.

Juist ook op het gebied van schepping en evolutie merk je dat er een heuse oorlog gevoerd wordt op literair gebied. Het lijkt wel dat er voor elk boek dat verschijnt een weerwoord komt. Een paar voorbeelden:

Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth – Jonathan Sarfati – The Greatest Hoax on Earth
Richard Dawkins, The God Delusion – Alister McGrath, The Dawkins Delusion
Stephen Hawking, A Brief History of Time – Mark Harwood, A Brief, but True, History of Time

Toegegeven, de laatste is een DVD, maar je ziet de trend.

Waar te beginnen
Mensen vragen mij vaak welke boeken geschikt zijn om mee te beginnen als je je in dit onderwerp wilt verdiepen. Op Nederlands taalgebied zijn er drie boeken die ik iedereen aan kan raden.

Hoe Bestaat Het!
Dit is een vertaling van het Engelse Creation Answers Book, een van de meest gelezen en meest toegankelijke creationistische boeken. De Nederlandse versie is al weer een aantal jaren oud. Dat wil niet zeggen dat dit boek meteen achterhaald is, maar er zijn vaak nieuwe gegevens gevonden die de argumenten in Hoe Bestaat Het! nog eens extra versterken.

In dit boek vind je antwoorden op de meeste vragen die je kunt hebben betreffende schepping en evolutie. Het ontstaan van het heelal, de betrouwbaarheid van de Bijbel, de zondvloed, de ijstijd, dinosauriërs. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in dit boek.

Moderne Wetenschap in de Bijbel
Een boek dat tot de dag van vandaag nog veel stof opwerpt is Ben Hobrink’s Moderne Wetenschap en de Bijbel. Een paar van zijn hoofdstukken gaan maar over schepping en evolutie. De rest gaat over zaken die in de Wet staan. Waarom de Israëlieten geen varkensvlees mochten eten, bijvoorbeeld. Of waarom men zich zo vaak moest wassen. Pas met de opkomst van de moderne wetenschap zijn we er achtergekomen dat je zo de meeste ziektes kunt voorkomen.

Dit boek is interessant als je wat breder wilt kijken naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat in de Wet dingen beschreven zijn die Mozes niet kon weten is een sterk argument voor de goddelijke inspiratie van de Schrift.
Alle drie de boeken zijn te verkrijgen bij bol.com.

De Wereldwijde Vloed
Deze is nog maar een paar jaar terug verschenen. In De Wereldwijde Vloed heeft Tjarko Evenboer veel gegevens verzameld over de oergeschiedenis uit verschillende volksmythen. Hij toont aan dat elementen uit het verslag van de schepping, zondeval, zondvloed en toren van Babel terug te vinden zijn in deze oude mythen. Vaak zijn de namen van voorouders tot afgoden gemaakt.

De Wereldwijde Vloed is geen natuurwetenschappelijke verhandeling maar een historische beschouwing. Tjarko werpt zelf ook nog een paar theorieën op over de verspreiding van de volkeren en de bevolking van Amerika.

Weet Magazine
Als ik dan toch bezig ben met reclame te maken, sta me dan toe om ook even Weet Magazine te promoten. Weet is een christelijk populair-wetenschappelijk tijdschrift. We schrijven vaak over schepping en evolutie en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Maar er staan ook tal van artikelen in die je in niet-christelijke populair-wetenschappelijke bladen tegen kunt komen. Voor ieder wat wils dus.
De meest recente versie van Weet Magazine, gisteren verschenen.

Door de bomen het bos niet meer
Er zijn tal van boeken over schepping en evolutie, zowel wetenschappelijk als voor het grote publiek, zowel van creationisten als van evolutionisten. En daarnaast heb je natuurlijk nog de (Engelse) tijdschriften, DVD’s en Youtube filmpjes. Zo veel dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Als je je in de materialen wilt verdiepen kun je dus best wel even bezig zijn. Op dit blog zal ik ook in toekomstige artikelen wat handreikingen geven om een pad door dat bos te vinden.

Shalom,

-GJWaarom Schepping bij Café Tinto

Waarom Schepping Posted on Tue, February 03, 2015 18:07:11

Afgelopen november mocht ik over mijn werk komen vertellen bij Café Tinto op Family 7. Bekijk de uitzending hier terug:


Shalom,

-GJNext »